Savjeti

 

Klima uređaji - tehnički podaci

Plinovi u klimama:

Kao medij (plin), dosad se najčešće koristio freon R-22. On je neusporedivo manje štetan za ozon nego što se misli i napuhuje (jako je štetan bio R-12, koji je svoju primjenu imao u frižiderima), jer su razlozi za njegovu zamjenu plinovima R407C i R410A prvenstveno ekonomski, a puno manje ekološki. U odnosu na nove plinove, R22 je imao brojne prednosti. Desetak puta jeftiniji, radi na nižim tlakovima, za kompresore koristi mineralno ulje koje je puno manje higroskopno i može se nadopunjavati, za razliku od novih plinova koji se sastoje od više komponenti, pa se nakon propuštanja mora zamijeniti cijela količina.

Sada se više ne prodaju uređaji sa R-22, (makar ga i dalje ima na tržištu, za potrebe servisa, doduše dobavljivo jedino uz ekološku dozvolu, koju servis mora posjedovati), nego R407C (kao lošija, prijelazna varijanta) ili R410A kao trajno rješenje. Niti jedan od navedenih plinova nema mirisa, nije otrovan niti eksplozivan, tako da ne treba strahovati od eventualnih propuštanja.

 

Toplotna pumpa:

Toplotna pumpa je naziv za uređaj kojim se koristi svojstvo plina da grije kod povećavanja tlaka. Ako vam netko kaže da vaš uređaj troši 1 KW energije, a daje 3 KW, vjerojatno ćete pomisliti da to nije moguće. Ali moguće je, ako taj isti uređaj za medij grijanja ne koristi električne grijače nego plin. On praktički ''krade'' dio vanjske temperature, tako da je dodatno spušta za nekoliko stupnjeva. Na taj način nadoknađuje tu razliku između predane i utrošene energije. Taj omjer se obično za split-sisteme kreće oko 1:3, za vanjsku temperaturu veću od +5* C. Problem se javlja kada je vanjska temperatura niska, a vlaga visoka, jer tada dolazi do pojave leda na vanjskoj jedinici, što smanjuje taj prijenos topline, pa time dodatno smanjuje kapacitet uređaja. Tome je doduše doskočeno sistemom za dodatno odleđivanje (defrost), ali svejedno, klimu vam ne bi preporučio za grijanje na području sa niskim zimskim temperaturama.

 

Inverter:

Kako bi se popravilo rad uređaja na niskim temperaturama, razvojem se je došlo do tzv. invertera. To je klima uređaj koji ima elektronski upravljan kompresor, čime mjenja okretaje (ne uvijek i isključivo), a time i tlakove na kojima radi. Za razliku od klasične klime, kojoj sa daljinskim podesite zadanu temperaturu, a ona samo služi kao temperatura termostata, jer klima ili radi ili ne, kod invertera imamo nekoliko snaga kojima radi, pa kako se približava temperaturi koju smo mu podesili, tako smanjuje tlakove, odnosno snagu grijanja. Time se je dobio 20-tak% ekonomičniji rad, manje opterećenje električne instalacije stalnim ukapčanjem i iskapčanjem kompresora i daleko bolji rad u zimskim uvjetima. Na području Kvarnera gotovo da nema dana kada inverter ne može raditi zbog hladnoće.

 


© Sva prava pridržana / Tehno Elektronik d.o.o. / 2015.